I. Warunki ogólne.

 1. Kupujący składając zamówienie każdorazowo potwierdza zapoznanie się z regulaminem.
 2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz zagranicy.

II. Ceny

 1. Ceny towarów znajdujących się w naszym sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Nie zawierają natomiast kosztów dostawy które wyszczególnione są w trakcie składania zamówienia oraz dostępne w zakładce „Płatność i wysyłka” pod adresem:
  www.spydevice.pl/...      
 2. Na zakupiony towar wystawiamy paragon lub na życzenie fakturę VAT.

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia w naszym sklepie można składać na kilka sposobów:
    a.) Za pomocą sklepu internetowego www.spydevice.pl - 24 godziny na dobę przez cały rok, przy
         czym można skorzystać z opcji:
             Zakupów z rejestracją -
             Zakupów bez rejestracji –
    b.) Smsem w godzinach pracy sklepu.
    c.) Mailowo wysyłając wypełnioną treść formularza na adres: zamowienia@spydevice.pl
    d.) Pisemnie poprzez wysłanie wypełnionego formularza poprzez pocztę tradycyjną
         (listem poleconym). Dane na które należy wysłać zamówienie podane są w sekcji „Kontakt”     
         niniejszego regulaminu.
 2. Zamówienia otrzymane po godz. 13:00 oraz w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane będą w najbliższym, następującym po przerwie dniu roboczym. Przy czym każde zamówienie złożone w sklepie zostanie potwierdzone e-mailem lub telefonicznie.
 3. Termin realizacji zamówień zazwyczaj wynosi od 24h do 48h.
 4. W przypadku braku wybranego towaru, niezwłocznie skontaktujemy się z Kupującym w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji i ustaleniu dalszego postępowania. Kupujący może zrezygnować z zamówienia, jeśli zaproponowane warunki nie będą dla niego odpowiednie.
 5. Sklep www.spydevice.pl zastrzega sobie prawo realizacji samodzielnej polityki cenowej oraz doboru asortymentu.
 6. Informacje znajdujące się na stronie www.spydevice.pl są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

IV. Wysyłka i płatność

 1. Zamówiony towar wysyłany jest na koszt zamawiającego. A sam Kupujący w trakcie składania zamówienia ma możliwość wyboru sposobu płatności:
 • Płatność przy odbiorze w sklepie stacjonarnym
 • Płatność za pobraniem - przy odbiorze przesyłki
 • Przelew bankowy
 • Szybka płatność online (PayU)
 • Płatność ratalna (mBank) –wkrótce

Zamówiony towar można odebrać osobiście w naszych sklepach, które wyszczególnione są w sekcji "Kontakt" Towar sprzedawany przez sklep www.spydevice.pl jest nowy i wolny od wad. Przy wysyłce poza granice Polski realizacja zamówienia jest możliwa tylko i wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu zapłaty. Koszty wysyłki zależą od formy płatności i wybranej przez Klienta metody dostawy i zostały określone w sekcji „Płatność i wysyłka” na stronie www.spydevice.pl/

V. Gwarancja

 1. Gwarant, firma „MDSK POLAND" gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 m-cy od daty sprzedaży (dotyczy umowy konsumenckiej zawartej pomiędzy gwarantem a konsumentem) lub 12 m-cy od daty sprzedaży (dotyczy umowy nie konsumenckiej zawartej pomiędzy gwarantem a podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą). Ujawnione w tym okresie wady usuwane będą za pośrednictwem sprzedawcy w okresie 30 dni (roboczych) licząc od daty otrzymania uszkodzonego sprzętu przez Dostawcę.
 2. Uszkodzony sprzęt Klient dostarcza na własny koszt.
 3. W przesyłce z reklamowanym towarem powinien znajdować się wypełniony formularz reklamacyjny oraz paragon lub faktura VAT. Towar powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi dodatkami, które klient otrzymuje przy dostawie na adres:

MDSK POLAND - serwis
ul. Rewolucji 1905r. Nr.32 Lok.A
Wejście od ul. Kilińskiego 25/27 (front)
90-207 Łódź
tel. +48 883109033
e-mail: serwis@spydevice.pl

 1. Naprawy gwarancyjne obejmują urządzenia użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i załączoną do nich instrukcją.
 2. Gwarancji nie podlegają:
  a.)        Towary uszkodzone przez użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem.
  b.)        Uszkodzenia mechaniczne urządzeń.
  c.)        Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkownika.
  d.)        Samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany konstrukcyjne urządzenia.
  e.)        Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia wynikającym z nadmiernej eksploatacji urządzenia lub pracy w niewłaściwych warunkach.
 3. W przypadku, gdy odesłane urządzenie okaże się sprawne lub uszkodzone z winy Kupującego zostanie on obciążony kosztami zwrotu towaru.
 4. Wszelkie uzasadnione reklamacje zaraz po usunięciu usterek lub ewentualnej wymianie urządzenia na nowe zostanie odesłane na adres podany w formularzu na koszt Sprzedającego.
 5. W razie zaistnienia zakłócenia w działalności firmy spowodowanymi nieprzewidywalnymi okolicznościami, wpływających na termin wykonania napraw gwarancyjnych (np. ograniczenia importowe, itp.) kupujący zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
 6. O sposobie i terminie realizacji gwarancji gwarant informuje telefonicznie, lub pocztą elektroniczną.
 7. Gwarancja obejmuje terytorium Unii Europejskiej.
 8. Podstawą do rozstrzygania ewentualnych rozbieżności jest Kodeks Cywilny.
 9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.


VI. Ochrona prywatności

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://www.spydevice.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://www.spydevice.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
 3. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.
 4. Nasz sklep nigdy NIE udostępniał i NIE będzie w przyszłości udostępniać danych osobowych swoich klientów do celów INNYCH niż związanych z realizacją zamówienia.

VII. Prawa autorskie

 1. Treść stron internetowych sklepu www.spydevice.pl chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana chyba, że właściciel serwisu wyrazi na to pisemną zgodę.
 2. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

VIII. Zwrot towaru zakupionego na odległość

 1. W terminie 14 dni od momentu odebrania zakupionego towaru, Konsument ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy Konsument może zrealizować poprzez przesłanie na adres oddziału w którym zostało zrealizowane zamówienie, formularza odstąpienia od umowy. Formularz znajduje się w sekcji dokumenty do pobrania.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od momentu otrzymania towaru.
 4. Konsument, który zrealizował prawo odstąpienia od umowy sprzedaży powinien odesłać towar na adres oddziału, w którym zostało zrealizowane zamówienie, niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym SpyDevice został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Dane teleadresowe oddziałów określone są na stronie Kontakt
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży.
 6. W czasie do dwóch tygodni po otrzymaniu zwrotu przelejemy pieniądze na wskazane przez Konsumenta konto bankowe i zgodnie z wskazanymi przez Konsumenta danymi. Do momentu otrzymania pieniędzy prosimy o zachowanie dowodu nadania paczki.
 7. Jeżeli przy zamawianiu towaru Konsument wybrał sposób dostarczenia zakupionego towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez „SpyDevice” - „SpyDevice” nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego towaru.

  Aby przybliżyć Państwu informację na temat tego w jaki sposób mogą Państwo sprawdzić zakupiony na odległość towar odsyłamy do zapisu z poradnika wydanego przez UOKiK – Przepisy Konsumenckie dla Przedsiębiorców, na s. 29 gdzie UOKiK podaje:

  "Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą."

 9. Urządzenia specjalistyczne takie jak: zagłuszacze, wykrywacze podsłuchów, lokalizatory GPS z kartami telemetrycznymi, aplikacje typu spyphone przypisane do danego telefonu komórkowego oraz zestawy egzaminacyjne ze względu na swój charakter pracy nie podlegają prawu zwrotu. Jeśli nie są Państwo pewni zakupu powyższych urządzeń prosimy o nie dokonywanie zamówienia na odległość.
  Powyższe urządzenia można testować przed zakupem jedynie po wcześniejszym kontakcie pod okiem specjalisty w naszym sklepie stacjonarnym.
 10. Szczegółowe pouczenie o prawie odstąpienia od umowy znajduje się w sekcji dokumenty do pobrania.

IX. Kontakt

 1. Dane firmy:
  MDSK POLAND
  ul. Rewolucji 1905r. Nr.32 Lok.A
  90-207 Łódź
  NIP: 726-246-66-48
  REGON: 101007018
  tel: +48 883-109-033
  sklep@spydevice.pl

X. Cookies – Ciasteczka

 • Co to są ciasteczka?
  Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, gdy odwiedzasz różne strony. Ciasteczko może zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „czas życia” (tj . czas jego istnienia), oraz losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki.
 • Do czego używamy ciasteczek?
  www.spydevice.pl używa ciasteczek w celu dostosowywania zawartości stron do preferencji użytkownika oraz optymalizacji stron internetowych tak aby działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu oraz do zbierania anonimowych statystyk, które pozwalają i pomagają nam w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.
 • Używając ciasteczek nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach lecz ciasteczka pozwalają klientom na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez strony internetowe naszego sklepu internetowego
 • W jaki sposób mogę zmienić ustawienia ciasteczek albo je usunąć?
  Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane. Blokując ciasteczka, możesz negatywnie wpłynąć na działanie stron e-sklepu internetowego spy-shop.pl oraz zablokujesz zbieranie anonimowych informacji dotyczących używania naszych stron za pomocą których ciągle poprawiamy funkcjonalność naszego sklepu.

 

 1. Informacje dotyczące ciasteczek odnoszą się do wszystkich stron www.spydevice.pl.
 2. Przez używanie stron www.spydevice.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z regulaminem.
 3. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z używania stron www.spydevice.pl